Logo
sekretariat@zozgiz.pl

Telefony

Data utworzenia: 08-07-2010Wykaz telefonów

SZPITAL GIŻYCKI Sp z o.o.
ul. Warszawska 41


centrala tel.

tel. 87 429 - 66 66

fax 87 428 - 36 77

strona www.zozgiz.pl

SZPITAL

INTENSYWNA TERAPIA
Lekarze 87 429 67 65
Pielęgniarki 87 429 67 66
CHORÓB ZAKAŹNYCH
Lekarze 87 429 66 91
Pielęgniarki 87 429 66 92
WEWNĘTRZNY
Lekarze 87 429 67 01
Pielęgniarki 87 429 67 02
GINEKOLOGIA
Lekarze 87 429 67 14
Pielęgniarki 87 429 67 15
Pacjentki 87 429 67 17
POŁOŻNICZY
Pielęgniarki 87 429 67 11
Pacjentki 87 429 67 12
NOWORODKI
Ordynator Noworodków 87 429 67 10
Pielęgniarki 87 429 66 65


CHIRURGIA OGÓLNA
Lekarze 87 429 67 31
Pielęgniarki 87 429 67 32
Pacjenci 87 429 67 34
DZIECIĘCY
Lekarze 87 429 67 61
Pielęgniarki 87 429 67 62
Pacjenci 87 429 67 63
URAZOWO-ORTOPEDYCZNY
Lekarze 87 429 67 41
Pielęgniarki 87 429 67 42
Pacjenci 87 429 66 80
Odcinek Septyczny B 87 429 67 51
NEUROLOGIA
Lekarze 87 429 67 91
Pielęgniarki 87 429 67 92
Pacjenci 87 429 67 95
UROLOGIA
Lekarze 87 429 67 24
Pielęgniarki 87 429 67 27
Pacjenci 87 429 66 70
IZBA PRZYJĘĆ / SOR
fax 87 428 57 58
Izba przyjęć szpitalna 87 429 66 83
SOR 87 429 66 83
FIZJOTERAPIA
Sala gimnastyczna 87 429 67 52
Fizykoterapia 87 429 67 53

PORADNIE I PRACOWNIE

PRACOWNIE
Kardiologiczna 87 429 66 16
Bronchoskopii 87 429 67 05
Pracownia Immunologii
transfuzjologicznej z bankiem krwi
87 429 67 82
Endoskopowa 87 429 66 15
USG 87 429 67 49
EEG
87 429 67 93
lub
87 429 67 48
PRACOWNIA RTG
Lekarze 87 429 67 45
Rejestracja RTG i TK oraz odbiór wyników 87 429 67 47
Nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska
Lekarze 87 429 66 33
Pielęgniarki 87 429 66 34
PORADNIE
Medycyny rodzinnej –
rejestracja
87 429 66 42
Neurologiczna –
rejestracja
87 429 66 44
Ginekologiczno-Położnicza
(rejestracja Giżycko)
87 428 56 33
Ginekologiczno-Położnicza
(Pielęgniarki Giżycko)
87 428 55 80
Ginekologiczno-Położnicza
(Wydminy)
87 428 30 02
Chirurgii Ogólnej 87 428 54 51
Chorób Płuc i Gruźlicy 87 428 55 31
Domowego lecz. tlenem 87 428 55 31
Endokrynologiczna 87 428 55 31
Kardiologiczna 87 429 66 16
Gastroenterologiczna 87 429 66 16
Preluksacyjna 87 429 67 48
Chorób Zakaźnych 87 429 66 93
Onkologiczna 87 429 66 54
Urologiczna 87 429 66 26
Urazowo-Ortopedyczna 87 429 66 48
INNE
Kierownik Apteki 87 429 66 74
Sterylizatornia 87 429 66 69
Prosektorium 87 429 66 18
ADMINISTRACJA
Sekretariat Dyrektora 87 429 66 01
Główna Księgowa 87 429 66 20
Księgowość 87 429 66 22
Dyrektor d/s Lecznictwa 87 429 66 03
Dyrektor d/s Pielęgniarstwa 87 429 66 06
Kierownik Działu ds.
pracowniczych
87 429 66 10
Płace 87 429 66 21
Kierownik Działu administracyjno-gospodarczego 87 429 66 04
Sekcja zaopatrzenia i
zamówień publicznych
87 429 66 30
Statystyka medyczna 87 429 66 50
Kierownik Działu
rejestr usług medycznych
87 429 66 25
Pracownik socjalny 87 429 66 11